Sprawy Bieżące

KONIEC Z KAŁUŻAMI NA DRODZE GMINNEJ

autor Andrzej Dec · 04 paź 2018 o 14:45

Drodzy Państwo,

Trwa przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastków i Panieńszczyzna. Każde kolejne opady deszczu sprawiały, że mieszkańcy mieli duże problemy by przejść suchą częścią jezdni lub chodnika. Przez kolejne lata nie udało się porozumieć z właścicielem stacji paliw przyległej do jezdni. Utwardzony teren stacji bez żadnego systemu odwodnienia sprawiał, że cała woda z jej obszaru spływała na jezdnię degradując ją, chodnik oraz działki rolne mieszkańców. Na dzień dzisiejszy widzimy, że realizowana przebudowa już zablokowała wodę z terenu stacji, mieszkańcy mogą korzystać z przebudowanego chodnika kolejnym etapem będzie nowa nawierzchnia. Koniec inwestycji nie zwalnia właścicieli terenu stacji paliw od odpowiedzialności za zagospodarowanie wód opadowych na własnym terenie podejmujemy stosowne kroki by nie doszło po raz kolejny do zalewania i degradowania mienia gminy i właścicieli gruntów.

Andrzej Dec 

Zastępca Wójta Gminy Jastków

02ec18bb 1d2a 4ffd 8dd7 a1ca1d62e1d5
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.