Sprawy Bieżące

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W MOSZENKACH I PŁOUSZOWICACH

autor Marcin Abramek · 19 paź 2018 o 12:56

Dnia 18 października miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla Jednostek OSP z Moszenek i Płouszowic.

W oficjalnym przekazaniu udział wzięli Pani Teresa Kot Wójt Gminy oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Sprzęt zakupiono dzięki dotacji celowej w kwocie 15 295,50 zł, pochodzącej z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Dla OSP w Płouszowicach w ramach projektu zakupiono komplet ratowniczy w skład którego weszła torba ratownicza wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, zaś OSP Moszenki otrzymały defibrylator Philips FRX, zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia – w tym lampy ostrzegawcze, flary ostrzegawcze, parawan oraz znak drogowy.

12b77929 c2a4 4189 aff3 80e698b17b92
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.