Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTKÓW, POŁOŻONEJ W M. ŁUGOWIE GM. JASTKÓW, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

autor Marcin Abramek · 20 mar 2019 o 11:49

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.