Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE DOT. TERMINU ZWOŁANIA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JÓZEFÓW - POCIECHA

autor Andrzej Krak · 06 wrz 2017 o 12:18

W dniu 13 września o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Józefów Pociecha na którym dokonany zostanie wybór sołtysa wsi w lokalu Józefów - Pociecha Nr 30a. W przypadku braku quorum wybory sołtysa w II terminie odbędą się o godzinie 17.30 w tym samym lokalu.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.