Sprawy Bieżące

PONAD 3 MLN ZŁ DOTACJI Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SNOPKOWIE.

autor Andrzej Dec · 27 cze 2019 o 09:20

Kolejny sukces gminy Jastków w pozyskiwaniu funduszy europejskich, oczyszczalnia ścieków w Snopkowie zostanie kompleksowo zmodernizowana ze wsparciem funduszy unijnych w wysokości 3ᅠ276ᅠ513,ᅠ82 zł.

Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie na projekt pt. „Oczyszczalnia ścieków ᅠw miejscowości ᅠSnopków,ᅠ Gminaᅠ Jastków” złożony do konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 Osi Priorytetowej 6 Ochrona srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2021.

Wartość projektu: 4ᅠ741ᅠ308,ᅠ26 zł,

Kwota dofinansowania: 3ᅠ276ᅠ513,ᅠ82 zł.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap modernizowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Oczyszczalnia Ścieków w Snopkowie gm Jastków została wybudowana i uruchomiona w 2006 roku. Wydajność oczyszczalni wynosi 1200 m3/dobę. Aktualnie zaspokaja wymogi użytkownika w zakresie przepływów hydraulicznych, natomiast wymaga modernizacji w celu dostosowania do współczesnych standardów technicznych, poprawy efektywności oczyszczania, zmniejszenia energochłonności.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości odbioru ścieków komunalnych i ich stopnia oczyszczania.

W najbliższym czasie zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa, a także ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.Warto dodać, że w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa w 2018 r. gmina Jastków otrzymała ponad 2 mln zł dotacji na kompelsową przebudowę ujęć wody w Ożarowie i Jastkowie.Obecnie kończy się inwestycja na ujęciu wody w Jastkowie, tym samym wszystkie ujęcia wodym na terenie gminy Jastków w przeciągu ostatnich 4 lata zostały zmodernizowane zyskując nową technologie, większą wydajność i system informatyczny do szybszego reagowania i kontroli pracy.Pragnę nadmienić, że wraz z końcem roku u wszystkich mieszkaców posiadających przyłącze sieci kanalizacyjnej zostaną wymienione wodomierze na nowe z możliwością zdalnego odczutu radiowego.

6ad3c683 f6da 414e b2a4 0e30ea906042
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.