Sprawy Bieżące

SPOTKANIE Z PRZEMIEREM RP PANEM MATEUSZEM MORAWIECKIM

autor Teresa Kot · 12 wrz 2019 o 09:47

 

Szanowni Państwo,

W dniu jutrzejszym Gmina Jastków zostanie zaszczycona obecnością Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego i Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka.

Pierwsze otwarte spotkanie z Premierem i Wojewodą będzie miało miejsce o godzinie 15:30 w Tomaszowicach (nr 106006L) na nowo wybudowanej drodze z dofinansowaniem rządowym w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Drugie spotkanie o godzinie 15:50 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dąbrowicy z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich , Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica oraz mieszkańcami Gminy Jastków.

Serdecznie zapraszam,

Teresa Kot Wójt Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.