Sprawy Bieżące

UWAGA

autor Teresa Kot Wójt Gminy Jastków · 16 paź 2020 o 14:04

W związku z objęciem, decyzją rządu, od dnia 17 października br. Powiatu Lubelskiego czerwoną strefą wprowadzone zostały restrykcyjne ograniczenia w obsłudze interesantów.

Urząd Gminy Jastków, pomimo obostrzeń jest czynny i przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących zakresu działania gminy. Obsługa odbywa się przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.

Przypominamy:

 • prosimy interesantów o zasłanianie ust i nosa zgodnie z istniejącym nakazem;
 • prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu;
 • przy wejściu należy zdezynfekować dłonie lub nałożyć rękawiczki jednorazowe;
 • w przestrzeniach wspólnych urzędu zakrywanie ust obowiązuje zarówno klientów, jak i urzędników;
 • celem płynnej obsługi rekomendujemy wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie, e-mailem (poczta@jastkow.pl) bądź przez platformę
  e-puap;
 • przypominamy o możliwości pozostawienia dokumentów w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu Gminy;
 • mieszkańcy bez wcześniejszego umówienia będą przyjmowani
  w kolejności przyjścia do urzędu, nie więcej niż 4 osoby jednorazowo
  w pomieszczeniu kancelarii.

Organizację pracy Urzędu Gminy Jastków określają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz aktualne wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

E63b78dc 8a61 4bfc 9032 28cc56d3eded
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.