Sprawy Bieżące

UWAGA ROLNICY! STRATY W GOSPODARSTWACH DOTKNIĘTYCH PRZYMROZKAMI.

autor Ewelina Kowalczyk · 28 kwi 2017 o 21:56

Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych przymrozkami wiosennymi

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego, Wójt Gminy Jastków powołał Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

Prosi się, zatem o składanie do Urzędu Gminy Jastków oświadczeń dotyczących strat poniesionych w wyniku przymrozków na odpowiednim formularzu do pobrania na stronie internetowej lub w pokoju nr 3 tut. urzędu.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 20 maja 2017 r.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy Jastków jest Pani Anna Uhruska tel. 81/502-29-09.

Komisja dokonuje szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Załączniki:

  1. Oświadczenie rolnika uprawy 2017 28 kwi 2017 — 418 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.