Sprawy Bieżące

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU – PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW – CZĘŚĆ IV I V

autor Marcin Abramek · 09 wrz 2020 o 08:32

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.