Sprawy Bieżące

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 16.03.2020 R.

autor Mateusz Błaszczak · 16 mar 2020 o 08:54
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP Wójt Gminy Jastków wydała Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Jastków.
Wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną, pocztową , pocztą elektroniczną oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obsługę przez pracownika Urzędu Gminy.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.
Andrzej Krak – Sekretarz Gminy Jastków

 

 

 
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.