Sprawy Bieżące

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

autor Mateusz Błaszczak · 04 lut 2020 o 10:15

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
składamy w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. W ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. możemy złożyć przedmiotowy wniosek w dwóch terminach:

 • od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r.
  do 31 stycznia 2020 r.
 • od 1 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r.
  do 31 lipca 2020 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 1. faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
 2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu
  do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca
  roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.