Sprawy Bieżące

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

autor Sylwia Gospodarek · 06 lis 2019 o 09:14

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.