Sprawy Bieżące

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

autor Marcin Abramek · 01 lut 2016 o 13:26

Informuje, że w dniu 8 lutego 2016r. rozpoczynają się "Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji".

Wszyscy zainteresowani tematyką objętą w konsultacjach mają możliwość zgłaszania swoich uwag do dnia 4 marca 2016 roku w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres mailowy: poczta@jastkow.pl ,wypełnioną ankietę, lub w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionej ankiety w Sekretariacie Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków. Ponadto w dniu 18 lutego 2016 roku, w godzinach 11:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy Jastków odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jastków.

Załączniki:

  1. Uchwała 07 mar 2016 — 80 KB
  2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastków – diagnoza. 07 mar 2016 — 2,79 MB
  3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastków – wybór obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizowanych. 07 mar 2016 — 1,06 MB
  4. Mapa - Jastków 07 mar 2016 — 24,8 MB
  5. Mapa - Józefów 07 mar 2016 — 8,62 MB
  6. Mapa - Miłocin 07 mar 2016 — 5,15 MB
  7. Mapa - Panieńszczyzna 07 mar 2016 — 20,8 MB
  8. Mapa - Snopków 07 mar 2016 — 22,9 MB
  9. Mapa - Marysin 07 mar 2016 — 9,29 MB
  10. Ankieta 07 mar 2016 — 271 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.