Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "MALI ODKRYWCY"

autor Beata Wójcik · 15 gru 2017 o 15:26

W 2017 roku Gmina Jastków wraz z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego realizowała projekt „Mali odkrywcy”, który miał na celu zapoznanie nauczycieli w pracy z dziećmi metodą projektów badawczych. Do działania były zaangażowane przedszkolaki z oddziałów  przedszkolnych oraz uczniowie klas I-IV z terenu gminy.

Na pomyślność projektu złożyło się szereg działań, m.in. specjalistyczne szkolenia pedagogów dotyczące pracy z dzieckiem metodą badawczą. Także dzieci i uczniowie zapoznali się z nową metodą pracy, mogli bowiem samodzielnie planować i realizować swoje projekty badawcze. Tematyka projektów była naprawdę różnorodna. Dzieci prowadziły projekt „Balon”, „Miód”, „Owoce egzotyczne”, „Burak” „Ogórek” czy „Makaron”.  Każdy z projektów posiadał starannie przygotowany plan pracy, uczestnicy wybierali także zewnętrznego eksperta, który jako profesjonalista w danej dziedzinie miał służyć zawsze dobra radą, natomiast nauczyciel miał za zadanie zapewnienie warunków i przestrzeni do samodzielnego zdobywania wiedzy. W trakcie pracy dzieci miały okazję rozwijać swoją wiedzę, logiczne myślenie oraz naturalną ciekawość poprzez obserwację, eksperymenty, a niejednokrotnie także degustację :)

W projekcie miały również miejsce warsztaty dla przyszłych Animatorów Grup Zabawowych.

Z efektami zrealizowanego projektu można było zapoznać się podczas spotkania podsumowującego projektu „Mali odkrywcy”, które odbyło się 30.11.2017 w Szkole Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie. Podczas seminarium nauczycielki koordynujące projekty z danej szkoły omówiły rezultaty pracy nową metodą, a zaproszeni goście wraz ze społecznością lokalną mogli podziwiać projekty badawcze dzieci. Na zakończenie spotkania Pani wójt Teresa Kot oraz Prezes Fundacji MoneyGram Polska – Pan Andrzej Wilk – wręczyli tabliczki i tym samym zainaugurowali powstanie Klubów Małych Odkrywców w szkołach.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.