Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 ROKU

autor Marcin Abramek · 27 sie 2018 o 13:37

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y  J A ST K Ó W

z dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754) oraz uchwały Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Jastków  z dnia 23 lutego 2018r., w sprawie podziału Gminy Jastków na okręgi wyborcze, (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz.1919) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie w wyborach do Rady Gminy Jastków  zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

 

Numer okręgu wyborczego

Granice Okręgu

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym

Nr 1

Panieńszczyzna (posesje bez ulicy)

1

Nr 2

Panieńszczyzna

(ulice: Al. Warszawska, Chmielowa, Żołnierzy II AWP, Księżycowa, Legionistów, Lubelska, Motylowa, Nadrzeczna, Pocztowa, Poprzeczna, Przechodnia, Słoneczna, Spółdzielcza, Sympatyczna, Szkolna)

1

Nr 3

Jastków

1

Nr 4

Natalin

1

Nr 5

Barak, Dębówka

1

Nr 6

Ożarów

1

Nr 7

Ługów, Sługocin, Wysokie, Moszenki

1

Nr 8

Marysin

1

Nr 9

Smugi

1

Nr 10

Snopków

1

Nr 11

Płouszowice, Płouszowice-Kolonia

1

Nr 12

Moszna, Moszna-Kolonia, Tomaszowice

1

Nr 13

Tomaszowice-Kolonia , Miłocin

1

Nr 14

Józefów-Pociecha, Piotrawin, Sieprawice, Sieprawki

1

Nr 15

Dąbrowica

1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Jastkowie jest Urząd Gminy Jastków

ul. Chmielowa 3 Panieńszczyzna 21-002 Jastków

                                                                                     Wójt Gminy Jastków

                                                                                                   (-)

                                                                                            Teresa Kot

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.