Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

autor Marcin Alter · 11 paź 2016 o 13:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.