Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

autor Konrad Makowski · 22 gru 2016 o 08:16

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się,
co następuje:


§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia
31 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.