Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

autor Urszula Sadurska · 23 sty 2017 o 08:13

W przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin - Kazimierzówka - Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Ciemięgę w miejscowości Snopków.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.