Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO, GN-II.7570.20.30.2015.EP

autor Wojewoda Lubelski · 07 mar 2016 o 13:26

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)

Załączniki:

  1. GN-II.7570.20.30.2015.EP 07 mar 2016 — 289 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.