Sprawy Bieżące

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASTKÓW

autor Marcin Alter · 28 lip 2016 o 15:14

Stosownie do art. 53 ust.1  ustawy z  dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199)
zawiadamiam strony postępowania

Załączniki:

  1. PM.6733.1.2016.AM.4 28 lip 2016 — 121 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.