Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTKÓW

autor Ewa Hołod · 27 sie 2019 o 13:38

Wykaz  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastków przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Wójt Gminy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru oraz księgi wieczystej

 

Pow. w m2

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Przeznaczona do:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

Płouszowice-Kol.

działka nr 68/3

 KW nr

LU1I/00027508/4

1791

Nieruchomość o regularnym, prostokątnym kształcie, zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej  . Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową i gazową.

 

Działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UP/UC – usługi publiczne i usługi komercyjne.

W użyczenie oddaje się świetlicę Wiejską

 

Użyczenia na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Płouszowicach-Kol. z siedzibą w Płouszowicach 131,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Jastków www.jastkow.pl ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pok. nr 11 tel. 81/502-22-02. 

 

Wykaz wywiesza się od dnia 26.08.2019 r. do dnia 16.09.2019 r.

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                  Teresa Kot

Załączniki:

  1. Zarządzenie NR 125/2019 27 sie 2019 — 118 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.