Gmina >> Sołectwa

INFORMACJA O ZEBRANIU SOŁECKIM W SNOPKOWIE

autor Mateusz Błaszczak · 24 lut 2020 o 16:22

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

Mieszkańców sołectwa Snopków, organizowane przez Sołtysa Henryka Łakotę, którę odbędzie się w "domu kultury" przy SP Snopków.

I termin w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 17:45

II termin w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 18:15

Porządek obrad:

  1. Zaplanowanie zadań do zmiany z funduszu sołeckiego na rok 2020

  2. Sprawy bieżące

  3. Zakończenie obrad.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.