Gmina >> Sołectwa

ZEBRANIE SOŁECKIE MIESZKAŃCÓW WSI MARYSIN

autor Mateusz Błaszczak · 13 lut 2020 o 14:08

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

mieszkańców sołectwa Marysin

organizowane przez SOŁTYSA – Magdalenę Olszak

 

które odbędzie się w „domku kultury” przy SP Snopków

w I terminie w dniu 19.02.2020 r. o godz. 18:30

w II terminie w dniu 19.02.2020 r. o godz. 19:00

 

Porządek obrad:

  1. Zaplanowanie zadań do zmiany z funduszu sołeckiego na rok 2020

  2. Sprawy bieżące, w tym założenie Koła Gospodyń Wiejskich

  3. Zakończenie obrad.

 

 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys Magdalena Olszak

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.