Sprawy Bieżące

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

autor Anna Uhruska · 11 cze 2019 o 12:00

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.