Sprawy Bieżące

AZBEST - UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW.

autor Anna Uhruska · 04 kwi 2016 o 21:20

Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach projektu pn.” „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania...” w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 18-29.04.2016 r.  w Urzędzie Gminy Jastków. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju Nr 3 oraz pod numerem telefonu (81)50-22-909.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.