Sprawy Bieżące

DNIA 19 SIERPNIA 2019 R. GMINA JASTKÓW ZAMYKA NABÓR ANKIET NA LISTĘ REZERWOWĄ OSÓB NA KOLEKTORY SŁONECZNE ORAZ FOTOWOLTAICZNE

autor Ewelina Kowalczyk · 19 sie 2019 o 15:24

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19 sierpnia 2019 r. Gmina Jastków zamyka nabór ankiet na listę rezerwową osób na kolektory słoneczne oraz fotowoltaiczne. Zamknięty zostaje również nabór ankiet od osób, które były zakwalifikowane do udziału w projekcie na panele fotowoltaiczne do projektu złożonego przez Gminę w 2016 roku. Jednocześnie informujemy, iż od dnia 20 sierpnia do dnia 6 września 2019 r. osoby, które złożyły ankietę do dnia 28 czerwca b.r. powinny się zgłaszać do Urzędu Gminy w Jastkowie w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości.  Umowę muszą podpisać wszystkie osoby, które złożyły ankiety do dnia 28 czerwca b.r. Osoby, które podpisywały umowy na panele fotowoltaiczne w 2016 r. również zobligowane są do podpisania aktualnych umów.

Umowę z Gminą Jastków podpisuje właściciel/ właściciele nieruchomości (wszystkie osoby posiadające prawo własności dla nieruchomości). W celu podpisania umowy należy zabrać ze sobą:

Dowód osobisty, akt własności lub wyciąg z ksiąg wieczystych bądź inny dokument potwierdzający posiadane prawo do dysponowania nieruchomością.

Osoby, które nie zgłoszą się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy we wskazanym terminie zostaną wykreślone z listy osób biorących udział w projekcie.

W celu podpisania umów prosimy o zgłaszanie się do pokoju numer 27 (I piętro).

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.