Sprawy Bieżące

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA WNIOSKÓW NA MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ 5-PANELOWEJ

autor Anna Poterucha-Radomska · 15 kwi 2019 o 14:24

 

Uprzejmie informuję, że w związku z rezygnacjami z udziału w projekcie z powodów technicznych ogłaszam dodatkowy nabór chętnych na instalację 5-panelową (powyżej 9 osób zamieszkałych w budynku).

Koszt wkładu własnego mieszkańca przy montażu instalacji na dachu/elewacji budynku 3 367,51 zł (w tym 3 300,00 zł płatne do 14 dni po podpisaniu umowy).

- instalacja może być wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe

- z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą w budynku, na którym zainstalowany zostanie zestaw solarny

- nie ma możliwości montażu instalacji solarnej na budynku gospodarczym

- o zakwalifikowaniu do projektu decyduje: spełnienie kryteriów dostępu oraz kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Referat Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu: 81 502 22 21.


 

087d8e06 52c0 4598 80d6 a467d8e2f227
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.