Sprawy Bieżące

GMINA JASTKÓW W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY

autor Barbara Czubak · 14 lut 2017 o 10:37

Gmina Jastków przystąpiła do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy 2017, którego operatorem jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i stanu zdrowia uczniów, a także promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Przez 36 tygodni w dwóch edycjach, wiosennej 01.02.2017-30.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, odbywać się będą systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin w tygodniu dla każdego uczestnika. Zaplanowano utworzenie siedmiu grup ćwiczebnych, z których każda liczy 20 uczniów. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 490 godzin zajęć sportowych. Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Wkład finansowy gminy wynosi 7000 zł.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.