Sprawy Bieżące

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM JAKO ELEMENT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA

autor Ewelina Kowalczyk · 28 mar 2018 o 11:25

Gmina Jastków informuje, że otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Gospodarka drzewostanem jako element rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w miejscowości Panieńszczyzna. Koszt zadania zostanie zrefundowany przez WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 50%. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny tj. utrzymanie drzewostanu znajdującego się w zabytkowym parku we właściwym stanie zdrowotnym, w tym drzew okazowych, co będzie miało dodatni wpływ na środowisko naturalne. Celem jest także podniesienie bezpieczeństwa użytkowników parku. Planowany termin wykonania zadania to październik 2018 r.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.