Sprawy Bieżące

II NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE USUWANIE AZBESTU 17.10.2018R. - 31.11.2018R.

autor Anna Uhruska · 20 paź 2018 o 08:16

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17 października 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/ Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

 

 

Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Jastków pani Anna Uhruska, pokój nr 5b, tel. 81 50-22-909.

Fbb3bf39 9ca0 418a 94e5 6dd5546b45f6
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.