Sprawy Bieżące

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I PIECÓW NA BIOMASĘ

autor Małgorzata Langiewicz · 05 maj 2016 o 15:10

Informacja dodatkowa dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę w ramach projektu dla Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE

Gmina Jastków zaprasza w dniach 09.05.2016 - 20.05.2016 mieszkańców, którzy złożyli ankietę na montaż paneli fotowoltaicznych i pieców na biomasę, do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy i dopełnienia wszelkich formalności koniecznych do uzyskania dofinansowania. Osoby zgłaszające się do Gminy powinny posiadać ze sobą dowód osobisty i wypis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której będą montowane instalacje fotowoltaiczne i piece na biomasę oraz projekt techniczny montażu instalacji. Jednocześnie informujemy, że umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

Do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii została wybrana firma APP ENERGY s.c. Piotr Janik, Piotr Pacek. Osoby, które przygotowują dokumentację projektową posiadają upoważnienie z gminy do przeprowadzenia wizji lokalnych.

Poniżej lista osób uprawnionych do przeprowadzenia wizji lokalnych:

  • Piotr Pacek
  • Bartek Wójcik
  • Antoni Merkun
  • Przemysław Drozdowicz
  • Krzysztof Sadowski
  • Łukasz Mróz
  • Wiktor Wurmański
  • Krzysztof Bogusz
  • Piotr Szymański
  • Radosław Mazur

Umowę można zawrzeć w pokoju nr 4a u Pani Małgorzaty Langiewicz i 5b u Pani Reginy Abramek w Urzędzie Gminy Jastków w godz. 7.30- 15.30.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.