Sprawy Bieżące

INWENTARYZACJA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ROŚLIN I ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Ewelina Kowalczyk · 28 mar 2018 o 11:27

Gmina Jastków informuje, że otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt na terenie Gminy Jastków. Koszt zadania zostanie zrefundowany przez WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 50%. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny tj. otrzymanie ekspertyzy przyrodniczej, która zawiera wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów oraz prac terenowych wraz z waloryzacją przyrodniczą. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze poznanie terenu naszej gminy od strony przyrodniczej, ocenianie potrzeby ochrony cennych siedlisk roślinnych i zwierzęcych oraz ukierunkowanie działań związanych z ochroną środowiska. Planowany termin wykonania zadania to czerwiec 2018 r.

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.