Sprawy Bieżące

KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA W GMINIE JASTKÓW

autor Ewelina Kowalczyk · 28 mar 2018 o 11:17

Gmina Jastków informuje, że otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Kampania informacyjno – edukacyjna w Gminie Jastków. Koszt zadania wynosi zostanie zrefundowany przez WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 50%. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny tj. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. W szczególności uświadomienie im konieczności podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska w swoim miejscu zamieszkania. Planowany termin wykonania zadania to czerwiec 2018 r.

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.