Sprawy Bieżące

KLUBU SENIORA W JASTKOWIE

autor GOPS Jastków · 20 lis 2018 o 09:06

Gmina Jastków we współpracy z Algirtas Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na utworzenie Klubu Seniora w Jastkowie. Celem programu jest utworzenie miejsca dziennego pobytu osób starszych i realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Projekt jest realizowany od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2020 roku. Od 1 października prowadzona będzie przez Urząd Gminy rekrutacja uczestników projektu, a od grudnia rozpoczną się zajęcia. Projekt skierowany jest do grupy 20 osób, w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  1. wiek 60 lat i więcej,

  2. zamieszkanie na terenie Gminy Jastków

  3. osoba wykluczona, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej – gimnastyka, pilaste, fitness, zumba, nordick walking, zajęcia z samoobrony, zajęcia na zakupionym sprzęcie sportowym, wyjazdy na basen;

  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania – kulinarne, z rękodzieła, artystyczne, wokalne;

  3. Zajęcia prozdrowotne – edukacja zdrowotna i profilaktyczna, biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia, itp.;

  4. Zajęcia kulturalne – zajęcia historyczno-edukacyjne, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy do teatru, muzeum, kina i groty solnej;

  5. Poradnictwo psychologiczne;

  6. Organizacja imprez okolicznościowych.

Klub Seniora będzie doskonałym miejscem spotkań i integracji osób starszych. Działania klubu będą wspierać aktywność Seniorów, pomogą kreatywnie spędzać czas oraz zwiększą uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

4ffea6cf b8e6 44cb b0ed c9e5658bc1af
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.