Sprawy Bieżące

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ W PARTNERSTWIE Z POLSKĄ IZBĄ PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIEM KRAINA LASÓW I JEZIOR –LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ORAZ STOWARZYSZENIEM LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA" ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO WŁOCH W RAMACH OPERACJI PN. „ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W OPARCIU O TURYSTYKĘ KULINARNĄ" W DNIACH 9-13 SIERPNIA 2021 ROKU

autor Mateusz Błaszczak · 20 lip 2021 o 15:47

Cele wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.


Wyjazd studyjny pozwoli na podniesienie wiedzy u 25 uczestników w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;
-rolników
-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
-przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 21 lipca br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.plwww.klj.org.plwww.lgdkozienice.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Załączniki:

  1. załącznik 20 lip 2021 — 339 KB
Df1dfb53 99f9 4881 a735 90ae25054215
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.