Sprawy Bieżące

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZUS.

autor Agata Zasada - Wrzesińska · 28 kwi 2020 o 12:16

Uprzejmie informuję, że osoby zwracające się do urzędów stanu cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego w celu ustalenia uprawnień do zasiłku ( pogrzebowy, macierzyński) mają możliwość uzyskania odpisu bezpośrednio przez ZUS. Będzie to jednak możliwe, jeśli we wniosku (z wnioskiem) o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu aktu przez urząd stanu cywilnego.

Informacja o powyższym, w tym o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zuswe-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplatyzasilku/3366288

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.