Sprawy Bieżące

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2018 ROKU

autor Anna Uhruska · 15 maj 2018 o 13:16

 

 

Szanowni Państwo!

Gmina Jastków jako lokalny koordynator projektu „SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

informuje, że w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2018 roku będzie prowadziła nabór wniosków ( zgłoszeń lokalizacji ) na bezpłatną utylizację odpadów azbestach w roku 2018.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu, druki, można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków w pokoju nr 4a tel. 81 50-22-909 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki wniosku ( Zgłoszeń lokalizacji ), Oceny, Oświadczenia są dostępne na w/w stronie internetowej w Zakładce - Krok po kroku.

WÓJT GMINY JASTKÓW

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.