Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJTA GMINY JASTKÓW

autor Ewa Hołod · 14 kwi 2016 o 15:24

Wójt Gminy Jastków ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.