Sprawy Bieżące

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

autor Marcin Abramek · 13 paź 2017 o 09:17

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.
Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „ 

Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup: 
•    osoby w wieku powyżej 50. roku życia, 
•    kobiety,
•    osoby z niepełnosprawnościami, 
•    osoby długotrwale bezrobotne, 
•    osoby o niskich kwalifikacjach.
Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.
W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć: 
- osoby odchodzące z rolnictwa,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci: 
•    szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
•    bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
•    wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy  
•    wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08, 
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
 

6092248d 39c8 4976 bf23 e766a5ba6d8c
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.