Sprawy Bieżące

URZĄD GMINY JASTKÓW INFORMUJE, ŻE NIE WYSYŁA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JASTKÓW NIEPODPISANYCH PISM W SPRAWIE WYKONYWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ POMP CIEPŁA.

autor - · 28 maj 2021 o 13:17

Z uwagi na liczne zawiadomienia Urząd Gminy Jastków uprzejmie informuje, że nie wysyła do mieszkańców Gminy Jastków niepodpisanych pism w sprawie wykonywania instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Ponadto informuje, że nie kierował do bezpośredniego kontaktu w ww. sprawie żadnych osób oraz nie prosił o kontakt ws. umówienia się na wizytę opiekuna dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Zwracamy uwagę, że jakakolwiek korespondencja wychodząca z Urzędu Gminy Jastków sporządzona jest na papierze firmowym opatrzonym herbem Gminy Jastków wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Jastków. Osoby oddelegowane przez gminę do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Gminy Jastków posiadają upoważnienie do wykonania zadań zleconych przez gminę.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o niedokonywanie wpłat nieautoryzowanym osobom.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.