Sprawy Bieżące

WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI ...

autor Marcin Alter · 23 lis 2018 o 09:22

Urząd Gminy Jastków informuje, że w dniu 13.11.2018r została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Celem dotacji jest renowacja pomnika znajdującego się na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie. Wartość całego zadania oszacowana została na kwotę 228 020,13 zł w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 167 412,38 zł co stanowi 73,42% całości inwestycji. Ze środków Gminy Jastków na ten cel przeznaczono kwotę 60 607,75zł co stanowi 26,58% wartości zadania. Prace polegają na usunięciu starych warstw cementowo - wapiennych i malarskich, uzupełnieniach mas betonowych, ujednolicenia kolorystycznego betonu oraz jego impregnację. Renowacji zostaną poddane również tablice
z imionami i nazwiskami poległych żołnierzy, miecz, orzeł oraz napisy znajdujące się na postumencie. Ponadto prace obejmują uporządkowanie i odnowienie zieleni wysokiej, oraz wykonanie nasadzeń nowych kompozycji roślinnych. Wszystkie prace zostały uzgodnione z Lubelskiem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przewidywany termin zakończenia prac 21 grudnia 2018r.

37f3b089 aef7 4fde 9e13 5e41b739cd4d
1592b1d0 5584 4127 9fb9 ddc9dba45a34
C4154811 d3d0 409e 89a0 214bbf3f6451
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.