Sprawy Bieżące

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTKÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - ZARZĄDZENIE 145/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW

autor Robert Stolar · 08 paź 2019 o 15:25

Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Jastków z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków oznaczonych nr działki 211/43 o pow. 0,1500 ha położonej w m. Tomaszowice Kolonia gm. Jastków i nr 823/4 o pow. 0,0736 ha położonej w m. Ługów gm. Jastków przeznaczonych do sprzedaży.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.