Gmina >> Współpraca

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYNIĘCIA/NIE WPŁYNIĘCIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO

autor Kinga Popielarczyk · 10 cze 2019 o 14:58

Działając zgodnie z  art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r.  poz.  450 ze  zm.) Urząd Gminy Jastków zamieścił ofertę Lubelskiego Klubu Kolarstwa  Górskiego na stronie internetowej ,  Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia 10 cze 2019 — 115 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.