Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENEI GMINY JASTKÓW

autor Beata Wójcik · 24 mar 2017 o 08:44

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenei Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.