Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Kinga Popielarczyk · 06 cze 2018 o 15:14

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.