Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

autor Sylwia Gospodarek · 24 mar 2021 o 08:49

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.