Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE STOWARZYSZENIE OTWARCI I KREATYWNI

autor Sylwia Gospodarek · 30 cze 2017 o 09:59

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.