Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI JASTKOWSKIEJ"

autor Mateusz Błaszczak · 15 cze 2021 o 10:01

-

Załączniki:

  1. informacja 15 cze 2021 — 1,44 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.