Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI JASTKOWSKIEJ

autor Marcin Abramek · 21 maj 2018 o 08:13

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.