Gmina >> Współpraca

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

autor Sylwia Gospodarek · 13 cze 2017 o 14:12

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Rzeczypospolitej

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.